visjon

La oss vektlegge resultatene.

Vi vil bruke pengene der det Nytter. finne og redde de fortapte.  Vi vil Gi mat til de sultne, klær til de nakne og trøste de som lider.

Vil du være mer enn en tilskuer? Du kan være med på noe svært - og ha en hensikt større enn livet!. 

Moldova er det fattigste og minst besøkte landet i Europa. vi vil nå ut til folka i ungheni i august 2020. Bli med når vi samle hundrevis av europeerefor å prege en by med evangelisering, barmhjertighets gjerninger og verdighet.  Vi vil hjelpe til å starte menigheter, trøste de syke og besøke folk i fengsler. 

Vi ordner alt som trengs i byen. Opplæring, oversettere, fellesskap og inspirasjon. Du trengeri kke være en erfaren kristen. Alt du trenger er et håp om å bety noe for andre.

Vi samles for å hjelpe mange! Vi samles for å lovsynge sammen med mange andre fra hele Europa. Vi deler, vi gir, vi lever!